Stichting Engagement

Engagement staat voor toneel.
Breder nog: voor podiumkunsten.
Engagement begint ermee, zorgt dat het gebeurt en begeleidt spelers en werkers achter de schermen van een productie.

Engagement wil beginnende en bedreven amateurs de kans geven ervaring op te doen. Producties spelen we vaak meerdere keren, op verschillende locaties.

De naam Engagement duidt op het verlangen te laten zien hoe podiumkunst een voertuig kan zijn om mensen met elkaar en de grote levensthema’s te verbinden.

De praktijk leert dat Engagement veel mensen bereikt voor wie het bestaande theater een stap te ver is. Wij openen dus deuren en laten zien hoe deze muze kan bijdragen aan het omgaan met de vragen van het bestaan en het raadsel dat mens heet.