2015
Engagement speelt ‘Schweitzer’

50 jaar na Schweitzer
Albert Schweitzer stierf vijftig jaar geleden. Reden om opnieuw aandacht te besteden aan deze man, een tragische held. Maar ook omdat het thema actueler is dan je zou denken.

Achtergrond
Aan het begin van de twintigste eeuw vormden zogeheten luipaardmannen een geheim genootschap dat met het bloed van mensen de woede van moeder Afrika moest verzoenen. Het was de tijd van de blanken die het continent in en uit banjerden en meenden dat het land, de bewoners en de bodemschatten toebehoorden aan de Europese mogendheden.

Bekijk hier de trailer.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rODgb1nNLv0]

Theaterstuk
In het theaterstuk Ogowe, ogowe zoekt een luipaardman zijn heil bij dokter Schweitzer in diens ziekenhuis aan de rivier de Ogowe in Lambarene. Deze man, Bartholdi, zal Schweitzer het hele stuk lang als een schaduw begeleiden, ook als de zwarte man al lang in de loopgraven van Europa gestorven is.
We volgen de dokter naar Günsbach en weer terug naar Lambarene. We ontdekken waar Schweitzers liefde voor Bach vandaan komt, hoe het Schweitzer als echtgenoot en vader afgaat en zien steeds de zwarte man opduiken.

Anders dan een biografie over Schweitzer is dit voluit theater. Aan dehand van het levensverhaal van de gelauwerde dokter wordt een aantal grote thema’s in ons bewustzijn naar boven gehaald. Dan gaat het om de illusie van de alwetende Europese mens (Schweitzer als een uomo universale), de vaderloze maatschappij (de man die altijd aan het werk en buitenshuis is), de strijd om de eerbied voor het leven (en de afbraak aan alle kanten van fauna, flora en mensenrechten) en de naar het lijkt onoplosbare problematiek waarin Afrika verzeild raakte.