Stichting Engagement

Het initiëren, produceren en begeleiden van allerlei vormen van podiumkunst door beginnende en ervaren amateurs in Haarlem en omstreken, dát is Stichting Engagement.
Al sinds oktober 2006 maken wij geëngageerde producties en spelen we in op de actualiteit door grote levensthema’s in het hier en nu te presenteren.
Wij zijn als stichting afhankelijk van fondsen, goodwill en publieksinkomsten.

Het Bestuur
Voorzitter: Aart Mak
Artistiek leider: Astrid Hart
Secretaris: Hans Vos
Penningmeester: Ciska Blokland

Stichting Engagement op Facebook